Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Zdrowie i choroba - Klasyfikacja chorób

Istnieje kilka klasyfikacji chorób:

1. Podział topograficzno-anatomiczny dzieli choroby ze względu na narząd lub układ, którego dotyczą - np. choroby nerek, wątroby, serca, płuc, układu pokarmowego, wewnątrzwydzielniczego itd. Podział ten jest powszechnie stosowany w medycynie, lista specjalności lekarskich związanych z leczeniem konkretnego narządu jest długa, np.

- kardiologia - serce,

- laryngologia - górne drogi oddechowe,

- pulmonologia - płuca,

- gastrologia - układ pokarmowy,

- dermatologia - skóra,

- endokrynologia - układ wydzielania wewnętrznego,

- okulistyka - oczy.

Podział ten jest co prawda praktyczny, ale często zbyt powierzchowny. Wiele chorób nie ogranicza się do jednego narządu, a prawie każda wywołuje jakieś skutki w całym organizmie.

2. Podział oparty na okresie życia, w którym rozwija się choroba. Tutaj wyróżnia się dwa okresy w życiu człowieka, charakteryzujące się występowaniem chorób specyficznych dla wieku lub nieco innym ich przebiegiem. Specjalności lekarskie to:

- pediatria zajmująca się chorobami wieku dziecięcego,

- geriatria zajmująca się chorobami wieku starczego.

3. Podział etiologiczny, czyli oparty na przyczynie wywołującej chorobę.

Choroby:

Wybierz szkołę

Szkoła