Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Zdrowie i choroba

Według Światowej organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie to stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego. Oznacza to, że organizm jest zdrowy gdy:

- budowa i czynności wszystkich narządów są prawidłowe

- funkcjonowanie organizmu pozwala przystosować się do otaczających go warunków i zachować równowagę (homeostazę)

- przystosowanie to, w przypadku człowieka, dotyczy również wymiaru psychicznego i społecznego.

Ogólnie można powiedzieć, że zdrowie to całkowita równowaga, albo inaczej pełna homeostaza organizmu.

Zaburzenie homeostazy oznacza chorobę.

Wybierz szkołę

Szkoła

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane