Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Wydalanie - Budowa układu wydalniczego

Układ wydalniczy:

Nerki

Nerki położone są po obydwu stronach kręgosłupa, za żołądkiem i wątrobą. Lewa nerka znajduje się nieco wyżej niż prawa. Kształtem przypominają powiększone ziarna fasoli.

Do każdej nerki dochodzi tętnica nerkowa doprowadzająca krew do narządu oraz odchodzi żyła nerkowa, odprowadzająca przefiltrowaną krew.

Na przekroju poprzecznym nerki można wyróżnić:

- warstwę zewnętrzną, czyli korę. Jest ona jaśniejsza, znajdują się w niej ciałka nerkowe, w których zachodzi filtracja krwi

- warstwę wewnętrzną, czyli rdzeń. Ta część jest ciemniejsza i składa się z widocznych piramid nerkowych. Rdzeń utworzony jest z kanalików nefronów i przewodów zbiorczych, które uchodzą w szczytowej części piramidy do miedniczki nerkowej.

Układ wydalniczy człowieka. Miedniczka nerkowa, kora, piramidy tworzące rdzeń, pęcherz moczowy, nerka, żyła nerkowa, tętnica nerkowa, moczowód, cewka moczowa.

Podstawową jednostką budującą nerkę jest nefron. Ma on postać długiego kanalika rozpoczynającego się ciałkiem nerkowym i uchodzącego do przewodu zbiorczego. Przeciętnie w nerce znajduje się ponad 2 miliony nefronów.

W obrębie nefronu wyróżnia się:

Ciałko nerkowe, utworzone z:

- kłębka naczyń włosowatych zwanych kłębuszkiem nerkowym. Naczynia te tworzą sieć dziwną, to znaczy zarówno naczynie doprowadzające krew do kłębuszka, jak i odprowadzające są tętniczkami

- torebki Bowmana będącej rozszerzeniem kanalika nefronu i otaczającej kłębuszek.

Kanalik nefronu podzielony na:

- kanalik kręty I rzędu

- pętlę Henlego

- kanalik kręty II rzędu, uchodzący do przewodu zbiorczego.

Budowa nefronu i jego położenie w nerce. Kora nerki, rdzeń nerki. Kanalik kręty I rzędu, kanali kręty II rzędu, tętniczka odprowadzająca, tętniczka doprowadzająca, kanalik zbiorczy, pętla Henlego, kłębuszek nerkowy, torebka Bowmana, ciałko nerkowe.

Przewody wyprowadzające

Moczowody rozpoczynają się w miedniczkach nerkowych i odprowadzają mocz do pęcherza moczowego. Pęcherz jest zbiornikiem moczu. Jest narządem nieparzystym, posiadającym bardzo rozciągliwe ścianki. Może pomieścić do 700 ml moczu. Na zewnątrz mocz jest odprowadzany przez cewkę moczową. Na granicy pęcherza i cewki znajduje się mięsień - zwieracz cewki, którego praca jest pod kontrolą świadomości.

Wybierz szkołę

Szkoła