Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Układ pokarmowy i odżywianie

Odżywianie - pobieranie przez organizm substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Wyróżnia się dwa typy odżywiania: autotrofizm i heterotrofizm.

Człowiek, jako organizm cudzożywny, musi pobierać związki organiczne w postaci pokarmu. Organizm nie może bezpośrednio wykorzystać pokarmu i dlatego musi on zostać poddany przemianom mechanicznym oraz chemicznym. Do przemian mechanicznych należą np. gryzienie, żucie. Przemiany chemiczne to rozkład pokarmów pod wpływem odpowiednich soków trawiennych na substancje proste, przyswajane przez organizm. Układ, który umożliwia te przemiany, to układ pokarmowy.

Wybierz szkołę

Szkoła

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane