Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Podstawowe typy komórek. Charakterystyka struktur komórkowych - Wodniczki (wakuole)

Są to struktury otoczone błoną i wypełnione w środku wodą z rozpuszczonymi w niej różnymi substancjami. Pełnią zupełnie inne funkcje w komórkach zwierzęcych i roślinnych, stąd zwyczajowo używa się terminu wodniczka w odniesieniu do komórki zwierzęcej, a wakuola do roślinnej.

Wodniczki komórki zwierzęcej

Dla komórki zwierzęcej charakterystyczna jest duża ilość drobnych wodniczek. Występują one w dwóch rodzajach:

wodniczka pokarmowa

Tworzy się w komórkach pochłaniających większe cząstki pokarmu wymagające strawienia. Powstaje w procesie fagocytozy. Polega on na tym, że błona komórkowa wpukla się do wnętrza komórki wraz z cząstką pokarmu (może to być nawet inna, mniejsza komórka). Gdy wpuklenie jest dostatecznie głębokie, błona komórkowa zamyka się nad nim i powstaje banieczka z zawartością w środku. Jest to właśnie wodniczka pokarmowa, do której dołącza się lizosom z enzymami trawiennymi i zawartość wodniczki zostaje strawiona. Wodniczki takie spotykane są głównie w świecie pierwotniaków lub bardzo prostych bezkręgowców. W organizmie człowieka występują w komórkach układu odpornościowego (makrofagi).

Przebieg fagocytozy. Pokarm, błona komórkowa, utworzenie wodniczki pokarmowej, lizosom, wchłanianie strawionego pokarmu, usuwanie z komórki niestrawionych resztek.

wodniczka tętniąca

Jej nazwa pochodzi od nieustannego kurczenia się, spowodowanego wyrzucaniem poza obręb komórki nadmiaru wody oraz rozpuszczonych w niej produktów przemiany materii, służy więc ona osmoregulacji i wydalaniu. Wodniczki tętniące spotykane są u pierwotniaków słodkowodnych.

Wybierz szkołę

Szkoła