Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Podstawowe typy komórek. Charakterystyka struktur komórkowych - Wici i rzęski

Stanowią aparat ruchu w komórkach, stąd spotykane są głównie u pierwotniaków. W organizmie człowieka tylko plemniki posiadają wić. Rzęski natomiast spotykane są na zewnętrznej powierzchni nabłonków, a ich ruch służy np. usuwaniu zanieczyszczeń z dróg oddechowych.

Wici i rzęski różnią się jedynie długością i ilością w jakiej występują. W budowie wewnętrznej nie ma między nimi różnicy. Podstawowym elementem budowy są włókienka białkowe - mikrotubule, rozmieszczone zawsze według takiego samego schematu: 1 para mikrotubuli znajduje się w środku, a 9 par na obwodzie. Wić (lub rzęska) otoczona jest z zewnątrz błoną komórkową.

Przekrój poprzeczny przez wić. Błona komórkowa, włókna białkowe (mikrotubule).

Wybierz szkołę

Szkoła