Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Podstawowe typy komórek. Charakterystyka struktur komórkowych - Mitochondria

Mitochondria są miejscem przebiegu najważniejszych etapów oddychania komórkowego. Otoczone są podwójną błoną białkowo-lipidową, przy czym błona zewnętrzna jest gładka, natomiast wewnętrzna mocno pofałdowana i tworzy tzw. grzebienie mitochondrialne.

Wewnątrz mitochondrium występuje substancja przypominająca cytoplazmę, nazywana matrix. Mitochondrium zawiera też własną cząsteczkę

DNA i własne rybosomy, co czyni je strukturą niezależną od jądra komórkowego.

Mitochondria są autonomicznymi (niezależnymi od jądra) organellami komórkowymi.

Etapy oddychania komórkowego, zachodzące w mitochondriach, wymagają obecności tlenu i dostarczają komórce znacznych ilości energii. Enzymy katalizujące te reakcje znajdują się w matrix i na grzebieniach mitochondrialnych. Pofałdowanie wewnętrznej błony znacznie zwiększa powierzchnię, na której mogą znajdować się enzymy, co z kolei zwiększa intensywność zachodzących przemian.

Budowa mitochondrium. Grzebienie mitochondrialne, matrix, rybosomy, zewnętrzna błona mitochondrialna, DNA.

Im więcej energii potrzebuje komórka, tym więcej ma mitochondriów i więcej grzebieni w ich wnętrzu.

Wybierz szkołę

Szkoła