Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Metabolizm komórki - Cykle i szlaki metaboliczne

Przemiany metaboliczne nie są pojedynczymi reakcjami, lecz całym szeregiem procesów, w których produkt jednej reakcji jest jednocześnie substratem następnej. Każda przemiana katalizowana jest przez oddzielny enzym. Najbardziej typowe ciągi przemian to szlaki metaboliczne i cykle metaboliczne.

Typowe przemiany metaboliczne. Szlak metaboliczny, substrat, produkt, produkty pośrednie, cykl metaboliczny.

Wybierz szkołę

Szkoła