Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Narządy zmysłów - Inne narządy zmysłów

Chemiczne narządy zmysłów

Smak

Komórki smakowe rejestrują obecność różnych substancji chemicznych w pożywieniu. Tworzą skupienia otoczone komórkami podporowymi, zwane kubkami smakowymi. Kubki rozmieszczone są na powierzchni języka oraz, w mniejszej ilości, na podniebieniu.

Człowiek rozróżnia cztery podstawowe smaki: słodki, kwaśny, słony i gorzki. Poszczególne kubki smakowe rejestrują wszystkie smaki, ale w stosunku do jednego wykazują szczególną wrażliwość. Smak pikantny odbierany jest przez pobudzenie receptorów bólowych na języku. Na odbiór wrażeń smakowych wpływ ma też zapach potrawy.

Rozmieszczenie kubków smakowych na języku. Smak gorzki, smak kwaśny, smak słony, smak słodki.

Węch

Komórki węchowe znajdują się w nabłonku węchowym w górnej części jamy nosowej. Reagują na substancje chemiczne znajdujące się we wdychanym powietrzu lub przenikające do jamy nosowej z jamy ustnej przez nozdrza wewnętrzne. Receptory są zmodyfikowanymi komórkami nerwowymi posiadającymi rzęski, które w obecności substancji chemicznej ulegają podrażnieniu. Pozostała część neuronu przekazuje powstały w rzęskach impuls do ośrodków mieszczących się w opuszce węchowej kresomózgowia.

Węch jest najbardziej wrażliwym zmysłem człowieka - komórki węchowe ulegają pobudzeniu przy minimalnej ilości substancji w otoczeniu. Człowiek rozróżnia około 3000 różnych zapachów.

Nabłonek węchowy. Komórka węchowa, komórka podpierająca, aksony komórek węchowych.

Receptory skórne

Receptory dotyku mogą znajdować się tuż pod powierzchnią skóry - wtedy reagują na najlżejszy dotyk, lub głębiej - odbierają wtedy silniejszy nacisk.

Receptory bólu są to wolne zakończenia nerwowe w skórze. Mogą być pobudzane przez różne bodźce, najczęściej są to bodźce mechaniczne, ale ból odczuwamy też np. przy oparzeniu (bodziec termiczny). Impulsy nerwowe przewodzone są do mózgu, do znajdujących się we wzgórzu (część międzymózgowia) i korze mózgowej ośrodków bólu.

Zakończenia nerwowe będące receptorami bólu występują też w mięśniach i narządach wewnętrznych.

Termoreceptory położone są w głębszych warstwach skóry. Występują w dwóch rodzajach: inne reagują na ciepło, a inne na zimno. Informacje o temperaturze otoczenia przesyłane są do ośrodka termoregulacji w podwzgórzu oraz do ośrodków czucia temperatury w płacie ciemieniowym kory mózgowej.

Termoreceptory występują też na terenie ośrodkowego układu nerwowego i rejestrują temperaturę krwi.

Wybierz szkołę

Szkoła