Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Biologia » Liceum » Ewolucjonizm » Historia poglądów na ewolucję » Lamarkizm

Historia poglądów na ewolucję - Lamarkizm

Jean Baptiste Lamarck był pierwszym uczonym, który sformułował teorię ewolucji. Koncepcję rozwoju organizmów zawarł w dziele Filozofia zoologii w 1809 r. Najważniejsze założenia jego teorii to:

1. Organizmy wyżej zorganizowane powstają z form prostszych.

2. Na proces ewolucji istotnie wpływa wewnętrzna dążność organizmów do samodoskonalenia się.

3. W wyniku ewolucji organizmy coraz lepiej przystosowują się do środowiska, przy czym jest to możliwe dzięki dziedziczeniu cech, w tym cech nabytych za życia danego osobnika.

Teoria stworzona przez Lamarcka zwana jest od jego nazwiska lamarkizmem. Współcześnie ma znaczenie wyłącznie historyczne. Pomimo wielu błędów była to pierwsza w miarę spójna teoria ewolucji, uwzględniająca wpływ środowiska naturalnego na kształtowanie się cech organizmów.

Wybierz szkołę

Szkoła