Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Zmiany ewolucyjne w świecie zwierząt

Za najstarsze zwierzęta uważa się pierwotniaki - jednokomórkowe zwierzęta - które prawdopodobnie dały początek zwierzętom wielokomórkowym.

Jak doszło do wykształcenia się tkanek u zwierząt? Co do tego zdania wśród naukowców są podzielone, ponieważ brak jest bezpośrednich dowodów na pochodzenie tkankowców. Ogólnie przyjmuje się hipotezę, że przodkami tkankowców były jednokomórkowe wiciowce, gdyż wiele form tych organizmów zdradza tendencję do tworzenia kolonii.

Wybierz szkołę

Szkoła