Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Wzajemne stosunki między populacjami

Stosunki
antagonistyczne nieantagonistyczne
populacja jednego gatunku wyrządza szkody populacji innego gatunku populacja jednego gatunku wpływa korzystnie na rozwój innej populacji

W środowisku naturalnym wiele populacji występuje zazwyczaj obok siebie. Każda z nich wpływa na inną w różny sposób. Ze względu na sposób oddziaływania populacji na siebie wyróżniamy:

Wybierz szkołę

Szkoła