Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka

W zanieczyszczonym powietrzu znajdują się: gazy, pyły, drobnoustroje.

Gazy obecne w powietrzu to:

a) dwutlenek siarki (SO2): działa drażniąco na górne drogi oddechowe, płuca, oczy;

b) tlenek węgla (CO): wywołuje bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, może spowodować śmierć;

c) tlenki azotu (NO i NO2): wywołują zapalenie oskrzeli i oskrzelików.

Pyły, czyli drobne cząsteczki, przedostając się do oskrzeli i pęcherzyków płucnych wywołują pylicę. Pyły radioaktywne, powstałe na skutek wybuchów jądrowych, mieszają się z powietrzem, dostają się do gleby i roślin. Przyczyniają się w ten sposób do powstawania chorób nowotworowych.

Drobnoustroje: bakterie, wirusy, zarodniki pleśni są źródłem występowania wielu chorób zakaźnych, np.: ospy, odry, gruźlicy płuc, nieżytów nosa i gardła, zapalenia oskrzeli. Przyczyniają się również do występowania alergii, czyli uczuleń.

Wybierz szkołę

Szkoła