Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Transport substancji

Podstawą prawidłowej przemiany materii i energii jest transport różnych substancji między komórkami i narządami. Substancje mogą być transportowane:

- w stanie rozpuszczonym, gdzie rolę rozpuszczalnika pełni woda,

- na drodze dyfuzji i osmozy.

Zadaniem transportu jest:

- dostarczenie odpowiednich substancji do miejsc przeznaczenia, np.: do komórek,

- dostarczenie i odprowadzenie z komórek gazów oddechowych,

- przenoszenie produktów przemiany materii do miejsc, gdzie zostaną wydalone lub zmagazynowane,

- przenoszenie między komórkami i tkankami różnych wytworzonych substancji, np.: enzymów;

Wybierz szkołę

Szkoła

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane