Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Sukcesja ekologiczna

Sukcesja jest procesem doprowadzającym do stopniowego przekształcania się ekosystemów prostych w bardziej złożone. Sukcesję, która rozpoczyna się na terenie uprzednio nie zajętym przez biocenozę, np.: na skałkach, wydmach, nazywamy sukcesją pierwotną.

Gdy biocenoza rozwija się na obszarze zajętym przez inną biocenozę i zastępuje ją, np.: zarastanie stawu i powstanie łąki, mówimy o sukcesji wtórnej.

Wybierz szkołę

Szkoła

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane