Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Stanowisko człowieka w systematyce zoologicznej

Zespół cech biologicznych pozwala na zakwalifikowanie człowieka do odpowiedniej grupy w systemie zoologicznym, czyli do rzędu Naczelnych. Między współczesnymi małpami człekokształtnymi a człowiekiem zachodzi duże podobieństwo spowodowane wspólnym pochodzeniem. Obie grupy pochodzą od wspólnego przodka. Rozdzielenie się wymienionych grup nastąpiło ok. 25 mln lat temu.

Stanowisko człowieka w systemie zwierząt:

Typ: Strunowce
Podtyp: Kręgowce
Gromada: Ssaki
Podgromada: Łożyskowce
Rząd: Naczelne
Podrząd: Małpy wąskonose
Nadrodzina: Człekokształtne
Rodzina: Człowiekowate
Rodzaj: Czlowiek - Homo
Gatunek: Człowiek rozumny - Homo sapiens

Rozwój człowieka przebiegał dwoma torami: biologicznym i społecznym. Przebieg tych zmian odbywał się prawdopodobnie następująco:

- przodkowie człowieka żyli w dżungli jako istoty nadrzewne;

- zejście z drzew spowodowało przybieranie postawy pionowej (ręce zaczęły spełniać rozmaite funkcje);

- zaczęto się posługiwać prymitywnymi narzędziami;

- w miarę rozwoju fizycznego i psychicznego zwiększały się możliwości ludzi pierwotnych - zaczęli wytwarzać narzędzia z kamienia i kości;

- następną ważną umiejętnością było krzesanie i przechowywanie ognia - ludzie zaczęli tworzyć gromady, nastąpił wzrost świadomości społecznej i wzajemnych zależności;

- z czasem zaczęto wytwarzać przedmioty codziennego użytku;

- nastąpił rozwój języka związany z życiem w grupie: wspólne polowania, podział pracy.

Wybierz szkołę

Szkoła