Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Przegląd roślin wyższych - organowców

Zapamiętaj!

Organ u roślin to część ciała pełniąca określone funkcje i zbudowana z tkanek. Organem roślin jest np.: łodyga składająca się z tkanek: okrywającej, miękiszowej, przewodzącej, twórczej (miazga).

Do organowców zaliczamy: 1) rośliny zarodnikowe (mszaki, paprotniki); 2) rośliny nasienne (nagonasienne, okrytonasienne - jednoliścienne, dwuliścienne).

Wybierz szkołę

Szkoła