Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Ogólna budowa organizmu człowieka

Ciało człowieka zbudowane jest z miliardów komórek. Różnorodność funkcji spełnianych przez komórki pociąga za sobą specjalizowanie się ich w pewnych czynnościach i budowie.

Komórki o podobnej budowie i wykonujące w organizmie podobne czynności tworzą tkanki.

Organizm człowieka budują cztery główne typy tkanek:

- tkanka nabłonkowa,

- tkanka łączna,

- tkanka mięśniowa,

- tkanka nerwowa.

Zespoły tkanek tworzą narządy mające określone kształty i pełniące określone czynności, np.: oko, serce, język. Każda czynność organizmu człowieka wymaga zgodnej współpracy wielu narządów. Zespoły narządów spełniające określone zadania nazywamy układem narządów, np.: układ pokarmowy złożony między innymi z: zębów, języka, przełyku, żołądka, jelit, itp.

Wszystkie układy narządów współpracują ze sobą tworząc złożony organizm.

Wybierz szkołę

Szkoła