Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Oddychanie organizmów

Oddychanie komórkowe

Oddychanie jest procesem zachodzącym w komórkach wszystkich organizmów żywych, dzięki któremu zostaje uwolniona energia. Energia ta jest wykorzystywana na podstawowe procesy życiowe organizmu, np.: wzrost, ruch, utrzymanie stałej temperatury ciała.

Komórki wytwarzają energię w procesie spalania związków organicznych, np.: glukozy. Końcowym produktem tego procesu są: dwutlenek węgla i woda.

Kiedy oddychanie przebiega w obecności tlenu mówimy o oddychaniu tlenowym. Proces ten może przebiegać również bez udziału tlenu z zewnątrz, nazywamy go wtedy oddychaniem beztlenowym lub fermentacją.

Wybierz szkołę

Szkoła

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane