Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Odżywianie roślin - fotosynteza

Proces fotosyntezy polega na wytwarzaniu związków organicznych z prostych substancji nieorganicznych, np.: CO2, H2O, wykorzystując energię słoneczną.

Wybierz szkołę

Szkoła