Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Ochrona przyrody w Polsce

Początki ochrony przyrody w Polsce sięgają czasów Bolesława Chrobrego, Władysława Jagiełły I Zygmunta III Wazy. Wydawali oni zarządzenia chroniące zwierzęta łowne, wybrane lasy i drzewa, np.: tura, bobra, cisy. Podstawową formę ochrony przyrody stanowi ochrona konserwatorska czyli częściowe lub całkowite wyłączenie spod użytkowania wybranych obiektów, gatunków lub obszarów. Ochronę przyrody można realizować w miejscach występowania osobników lub populacji albo poza nimi, np.: w ogrodach botanicznych i zoologicznych. Zasługą Polski w kierunku ochrony przyrody jest podniesienie liczebności populacji zagrożonego wyginięciem żubra.

Ochrona przyrody ma na celu zachowanie, odnawianie oraz właściwe użytkowanie zasobów przyrody oraz jej tworów ożywionych i nieożywionych. Przyrodę należy chronić ze względów:

- estetycznych,

- etycznych,

- naukowych,

- rekreacyjno-krajoznawczych,

- gospodarczych,

- historyczno-pamiątkowych.

Wybierz szkołę

Szkoła

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane