Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Główne etapy ewolucji organizmów

Zgodnie z teorią ewolucji biologicznej przyjmuje się, że pierwszą formą życia na Ziemi była prakomórka (przy czym ciągle nie wiadomo, w jaki sposób powstały prakomórki). Występowała ona w środowisku wodnym, oddychała beztlenowo, odżywiała się cudzożywnie. Prawdopodobnie od takiej prostej formy rozpoczął się proces ewolucji, w przebiegu którego można wyróżnić 3 główne etapy rozwoju zarówno roślin, jak i zwierząt:

- I etap - rozdzielenie linii rozwojowej roślin i zwierząt;

- II etap - powstanie organizmów wielokomórkowych;

- III etap - powstanie organizmów tkankowych, które dążą do coraz lepszego przystosowania się do środowiska życia.

Wybierz szkołę

Szkoła