Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Dziedziczenie płci u człowieka

W komórkach ciała człowieka występuje 46 chromosomów w tym 23 chromosomy zostały odziedziczone po ojcu, a 23 po matce. Zostały one przekazane w komórkach rozrodczych. Wśród 46 chromosomów 44 to autosomy, czyli takie, które nie decydują o płci tylko o cechach fizycznych i umysłowych, natomiast 2 chromosomy związane są z płcią i one decydują o tym, czy narodzi się mężczyzna czy kobieta.

Chromosomy określające płeć żeńską oznacza się XX,

Chromosomy określające płeć męską oznacza się XY.

W produkowanych komórkach rozrodczych męskich występuje:

- 50 % plemników posiadających 22 autosomy i chromosom płciowy Y

- 50 % plemników posiadających 22 autosomy i chromosom płciowy X

W komórce jajowej występują zawsze: 22 autosomy i chromosom płciowy X.

Podczas zapłodnienia komórka jajowa łączy się z plemnikiem i o tym jaką płeć ma mieć dziecko decydują chromosomy zawarte w plemnikach.

Schemat dziedziczenia płci u ludzi:

Krzyżówka genetyczna - dziedziczenie płci. P: XX i XY. X X X Y.

Jak wynika z krzyżówki genetycznej prawdopodobieństwo narodzin dziewczynek XX wynosi 50% oraz prawdopodobieństwo narodzin chłopców XY wynosi 50%.

Wybierz szkołę

Szkoła