Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Dziedziczenie grup krwi u człowieka

U ludzi spotykamy cztery główne grupy krwi: A, B, AB, O. Grupy krwi zostały wyodrębnione na podstawie obecności lub nieobecności na powierzchni krwinek odpowiedniego antygenu.

Osoby posiadające grupę krwi A mają genotyp IA IA lub IA i C0.

Osoby posiadające grupę krwi B mają genotyp IB IB lub IB i C0.

Osoby posiadające grupę krwi AB mają genotyp IA IB.

Osoby posiadające grupę krwi O mają genotyp i C0 i C0.

Znając mechanizm dziedziczenia grup krwi można przewidzieć, jaką grupę krwi może mieć potomstwo rodziców, gdzie ojciec ma grupę krwi A i genotyp IA i C0, a matka grupę B i genotyp IB IB.

Krzyżówka genetyczna - dziedziczenie grupy krwi.

Wybierz szkołę

Szkoła