Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Choroby cywilizacyjne i społeczne

Choroby cywilizacyjne są związane z rozwojem cywilizacji (czyli rozwojem miast i wsi), z mechanizacją, motoryzacją, rozwojem przemysłu. Do chorób cywilizacyjnych zaliczamy: wypadki drogowe, zatrucia przemysłowe, choroby wywołane przez działanie mikrofal lub promieni jonizujących, choroby układu krążenia, choroby dróg oddechowych związane z nadmiernym zanieczyszczeniem i zapyleniem powietrza, choroby przewodu pokarmowego związane z niewłaściwym odżywianiem, choroby nowotworowe, wypadki przy pracy.

Choroby społeczne występują masowo w powiązaniu z warunkami społecznymi ludności. W znacznym stopniu obniżają wartość biologiczną społeczeństwa, np.: inwalidztwo, konieczność rehabilitacji, absencja w pracy. Obecnie w Polsce do chorób społecznych zalicza się: gruźlicę, choroby weneryczne (kiła, rzeżączka), choroby nowotworowe, choroby psychiczne, choroby reumatyczne, choroby serca i naczyń krwionośnych.

Znaczny postęp techniczny i szybkie tempo zmian działają stresująco, i utrudniają adaptację współczesnego człowieka do wciąż nowych warunków. Stąd narastanie chorób cywilizacyjnych, które stają się również chorobami społecznymi.

Aby uniknąć chorób cywilizacyjnych i społecznych należy:

- przestrzegać zasad prawidłowego odżywiania się,

- zwalczać otyłość,

- unikać przegrzewania organizmu,

- hartować organizm,

- unikać substancji uczulających,

- unikać alkoholu,

- nie palić papierosów i unikać miejsc zadymionych,

- przestrzegać terminów szczepień ochronnych,

- wykonywać badania kontrolne, np.: rentgen płuc,

- w przypadku choroby zgłosić się do lekarza,

- prowadzić uregulowany tryb życia,

- unikać stresów psychicznych,

- dbać o wypoczynek na świeżym powietrzu.

Wybierz szkołę

Szkoła