Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Cechy populacji biologicznej

Charakterystycznymi cechami populacji są: liczebność, zagęszczenie, rozmieszczenie, rozrodczość, śmiertelność, struktura wiekowa.

Wybierz szkołę

Szkoła

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane