Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Budowa dna jako nośnika informacji genetycznej

Geny, będące nośnikami zaszyfrowanej informacji o cechach organizmów, są złożone z kwasu deoksyrybonukleinowego - DNA.

Cząsteczka DNA składa się z dwóch spiralnie skręconych nici. Każda z nici zbudowana jest z powtarzających się wiele razy jednostek zwanych nukleotydami. W skład nukleotydu wchodzi:

a) reszta kwasu fosforowego

b) cukier pięciowęglowy zwany deoksyrybozą

c) zasady azotowe np.: adenina (A), guanina (G), cytozyna (C), tymina (T)

Schemat fragmentu nici DNA. Reszta kwasu fosforowego, cukier, zasada, nukleotydy. Fragment nici DNA, wiązania łączące dwa fragmenty nici DNA.

Nici łączą są ze sobą za pomocą zasad azotowych według schematu:

- adenina (A) łączy się z tyminą (T)

- cytozyna (C) łączy się z guaniną (G)

Dzięki tym wiązaniom powstanie podwójnie spiralnie skręcona nić DNA.

Kolejność występowania zasad azotowych w jednej nici wyznacza kolejność występowania zasad w drugiej nici. Jest to cecha zwana komplementarnością, umożliwiająca replikację czyli odbudowanie nici DNA. Replikacja DNA związana jest z dziedziczeniem cech.

Schemat łączenia się zasad w DNA. Zasady azotowe: adenina, guanina, cytozyna, tymina.

Wybierz szkołę

Szkoła