Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Biologia » Gimnazjum » Dziedziczność » Budowa chromosomu

Budowa chromosomu

Chromosomy zbudowane są z chromatyny. Chromatyna zawiera: białka, DNA, RNA. W niedzielącej się komórce chromatyna tworzy w jądrze komórkowym cienkie włókienka, natomiast w komórkach przystępujących do podziału chromatyna staje się widoczna jako pałeczkowate struktury.

Chromosomy zawierają szereg cząstek zwanych genami. To właśnie geny wpływają na cechy organizmu, ponieważ zawierają informację o budowie białek. Geny zajmują określone miejsca w chromosomie i są ułożone liniowo.

Rozmieszczenie genów w chromosomie. Gen A, gen B, gen C, gen D, gen E, chromosom.

Zapamiętaj!

Zespół wszystkich genów w organizmie to genotyp.

Przy wytwarzaniu się jakiejś cechy w organizmie bierze udział kilka genów, ponieważ każdy z rodziców przekazuje potomstwu komplet genów. Potomek ma dwa komplety genów. Geny zajmujące to samo miejsce w chromosomie homologicznym (identycznym) nazywamy allelami. Allele w parze mogą być identyczne lub inne np.: allel ojcowski może warunkować oczy niebieskie, a allel matczyny oczy brązowe.

Każdy żywy organizm ma charakterystyczną dla danego gatunku ilość chromosomów i tak np.:

a) człowiek ma 46 chromosomów;

b) małpa rezus ma 42 chromosomy;

c) krab ma 254 chromosomy;

d) pies ma 78 chromosomów;

e) ziemniak ma 48 chromosomów;

f) muszka owocowa ma 8 chromosomów.

Chromosomy każdego gatunku mają określony kształt i tak np. u muszki owocowej występuje 8 chromosomów, które układają się w 4 pary. Każda para zawiera odpowiadające sobie chromosomy określane, jako homologiczne.

Muszka owocowa i jej chromosomy. Samica i jej chromosomy, samiec i jego chromosomy.

Wybierz szkołę

Szkoła

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane