Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Formy ochrony przyrody - Ochrona gatunkowa

Dotyczy dziko występujących roślin, zwierząt lub grzybów, w szczególności gatunków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem. Na listach chronionych organizmów przeważnie znajdują się gatunki, które:

- są zagrożone wyginięciem, często ujęte w czerwonej księdze

- żyją na granicy naturalnego zasięgu - wtedy często warunki środowiskowe są dla nich niekorzystne, co ogranicza ich liczebność

- są endemitami lub gatunkami reliktowymi

- są źródłem cennych surowców i zachodzi obawa nadmiernego ich pozyskiwania

- w społecznej świadomości pokutuje przekonanie, że są one szkodliwe lub niebezpieczne i należy je niszczyć (typowy przykład to żmija zygzakowata).

Objęcie gatunku ochroną prawną oznacza, że nie wolno:

- zabijać go lub zrywać

- niszczyć jego siedlisk

- niepokoić lub płoszyć

- przetrzymywać

- handlować osobnikami z tego gatunku.

W Polsce całkowitą ochroną objętych jest około 400 gatunków zwierząt, 200 gatunków roślin i 250 gatunków grzybów (w tym porostów). Niektóre gatunki objęte są ochroną częściową, wtedy odrębne przepisy określają okres i sposób ich zbierania lub odławiania.

Wybierz szkołę

Szkoła