Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Biologia » Liceum » Podstawy ekologii » Cechy populacji » Struktura wiekowa

Cechy populacji - Struktura wiekowa

Struktura wiekowa obrazuje stosunki ilościowe pomiędzy osobnikami w różnym wieku. W najprostszej postaci populację dzieli się na trzy kategorie wiekowe: osobniki młode, dorosłe (zdolne do reprodukcji) i stare. Udział poszczególnych grup wiekowych wskazuje na dalsze losy populacji:

- populacja rozwijająca się cechuje się dużą ilością osobników młodych; liczebność tej populacji będzie się zwiększać

- populacja ustabilizowana, w której udział poszczególnych grup wiekowych jest stały, a jej liczebność nie zmienia się

- populacja wymierająca, w której liczba osobników młodych jest mniejsza niż dorosłych, a liczebność będzie się zmniejszać.

Piramidy wiekowe. Osobniki: stare, dojrzałe, młode. Populacja ustabilizowana, populacja rozwijająca się, populacja wymierająca.

Przy dokładnej analizie struktury wiekowej należy brać pod uwagę strategię rozrodczą gatunku:

- większość organizmów wydaje na świat ogromną liczbę potomstwa, z którego do okresu dojrzałego dożywają tylko nieliczne - jest to tzw. strategia typu „r”, np. większość ryb, mięczaki, rośliny

- zwierzęta, które cechuje opieka nad potomstwem wydają na świat niewielką ilość młodych, za to zdecydowana większość dożywa do okresu rozrodczego i giną dopiero jako osobniki stare - jest to strategia typu „K”, charakterystyczna np. dla słoni, bocianów oraz człowieka

- wiele organizmów stosuje strategie pośrednie.

Strategię rozrodczą można zilustrować za pomocą krzywej przeżywania:

Krzywa przeżywania organizmów. % przeżywających osobników, wiek organizmów. Gatunki strategii r, gatunki strategii K, gatunki strategii pośredniej.

Wybierz szkołę

Szkoła