Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Biologia » Liceum » Podstawy ekologii » Cechy populacji » Struktura płciowa

Cechy populacji - Struktura płciowa

Ilustruje wzajemny stosunek samic i samców. Proporcja ta nie zawsze wynosi 1:1 - zależy to od gatunku, czasem też od czynników zewnętrznych - np. u niektórych zwierząt w czasie niekorzystnych warunków rodzi się więcej samców niż samic, co ogranicza liczebność populacji.

Wybierz szkołę

Szkoła