Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Bioróżnorodność - Różnorodność gatunkowa

W 1995 r. zespół ekspertów ONZ określił, że liczba znanych i opisanych gatunków wynosi około1,7 mln, natomiast ogólna liczba gatunków organizmów żyjących na Ziemi wynosi kilkanaście mln. Ciągle nie znamy wielu gatunków tworzących bogactwo lasów tropikalnych lub żyjących w głębi oceanów.

Różnorodność gatunkową środowiska określa się liczbą gatunków przypadającą na jednostkę powierzchni.

Najuboższa bioróżnorodność występuje na terenach pustynnych, niewiele gatunków spotyka się też w tundrze oraz na obszarze stepu. Największe bogactwo gatunków cechuje tropikalny las deszczowy. Wysoka bioróżnorodność jest też charakterystyczna dla biomów górskich, ze względu na duże zróżnicowanie panujących tam warunków: na niewielkim obszarze znajdują się miejsca o różnej wysokości n.p.m., kącie i kierunku nachylenia stoku itp. W Polsce największa bioróżnorodność gatunkową występuje w Tatrach.

Wybierz szkołę

Szkoła